PPH ATEST S.J.

Polski
od 1992 roku zajmujemy się produkcją bezpiecznej odzieży roboczej dla różnych grup zawodowych

Produkowana przez nas odzież spełnia wymagania Polskich i Europejskich Norm, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa "B".